ISQ Standart Vegan-Vejetaryen kriterleri veya Akredite NSO-NAP 7 Vegan-Vejetaryen standardı kriterleri gereğince test, kontrol ve belgelendirme süreçlerine tabi tutulan belgelerimizin diğer belgelerden farkı; uluslararası bir yapı kazanması, uluslararası akredite, geçerli, tanınan ve kabul edilen lisanslı belgeler olmasıdır.

Dünyada bölgesel olarak belge veren kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin belgesi, lokal olarak ön plana çıkmakta, global bir sertifikasyon konumunda bulunmamaktadır.

Ürün ve Hizmetlerin, Vegan Kültürü’ nü özümsemiş, Vegan hassasiyeti olan ve Vegan olarak yaşamlarını sürdüren toplumlara, NSO-NAP 7 Vegan Standardı kriterlerine uygun şekilde sunulması ve ürün güvenliği için yaşam zinciri etiketlemesi ve işaretlemelerinin de yapılması, Global Pazar için artık bir ihtiyaçtır.

Vegan Belgesi kriterleri ya da şartları, Farklı coğrafyalarda ve bölgelerde farklı farklı işaretlerle yayınlanmaktadır. Vegan Sertifikası Standartları için, NSO- Uluslararası Doğal Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış, küresel ortak bir sertifikasyon ve etiketleme dili oluşturmuştur.

Vegan Belgelendirmesi yapacak olan yetkilendirilmiş-Lisanslı kuruluşlarının, Uluslararası Doğal Standartlar Organizasyonu ve ilgili standardı NSO-NAP 7:2018 tarafından oluşturulmuş olan Vegan-Vejetaryen Ürün/Hizmet Gereksinimlerini esas alarak yapacakları uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri ile ülkeler arasındaki ya da global pazardaki ticarette ortak tek etiket ve işaretleme ile karmaşa ve engellerin kaldırılması hedeflenmektedir.

Vegan Belgesi, Çevre, Sağlık, Güvenlik, Adalet ve Maneviyat gereksinimleri için ilgili Vejetaryen/Vegan Tüketici Toplumlarının kabul edilebilir ürün ve hizmet üretilmesi noktasında ön planda tutulmaktadır. Bu gereksinimlerin biri veya birden fazlası için genel olarak tüketicilerin tümünü kapsanabilir.

Sertifikasyonlar konusunda bilindiği gibi her bir ürün-hizmet-yönetim sistemi için ayrı ayrı ayırt edici kriterler ya da standartlar mevcuttur. Çünkü bu gereksinimler farklı özellik ve unsurların uygunluğunu ya da uygunsuzluğunu ortaya çıkartmak içindir. Örneğin ISO 9001 Standardı Kalite Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği, Helal Belgesi İslami Şartlara Uygunluğu vb. birçok gereksinim farklı özelliklerin uygunluk aramasında kullanılmaktadır. ISQ Belgelendirme NSO-NAP 7 Vegan Belgesi de kendine has gereksinimlerinin ortaya konduğu belgedir.

Sonuç olarak her Belge veya gereksinim (standart, Şema, kriter, şart vb.) farklı farklı tescilleri ortaya koyarak farklı metotlar ile uygulanmaktadır.

ISQ Belgelendirme markası altında Vegan Belgesi ve Etiketi ile sertifikalanan ürün ve hizmetler global pazarlarda prestij ve saygı görür.