BÖLÜM 1 – NSO-NAP 7 STANDARDI VEGAN-VEJETARYEN SPESİFİK KRİTERLERİ

1.1 VEGAN KRİTERLERİ

1.1.1 Vegan Ürün Yapısı;

Bileşenler (hammadde, yarı mamul, katkı maddeleri, koruyucular, tatlandırıcılar, taşıyıcılar, maya, enzimler vb. dahil),

1.1.2 Ürün işlemeye yardımcı olan maddeler,

Gıda katkı maddesi olmayan ancak işlenmiş veya işlenmemiş özellikteki hayvansal kökenli işleme yardımcıları ile aynı şekilde ve aynı amaçla kullanılan maddeler üretimde kullanılmamalıdır.

1.1.3 Vegan Belgelendirme Kriterleri için Nihai Ürün aşağıdaki belirtilen içerikleri sağlamalıdır.
 • Hayvan kesim ve katledilmiş herhangi bir hayvan ve hayvan ürünleri ( Jelatin, Tallow, Kolajen, Lanolin, Östrojen, Retinol, Lesitin, Keratin, Gliserin, Chitosan, Laktik Asit, Kazein, Biotin, Panthenol (Provitamin B-5) dahil ) olmamalı,
 • Balık veya diğer deniz hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünler (Guainin, Squalene, Amber vb.) olmamalı,
 • Hayvansal kökenli aroma olmamalı,
 • Süt ve Süt Ürünleri olmamalı,
 • Yumurta ve yumurta ürünleri olmamalı,
 • Bal, arı sütü, propolis ve balmumu olmamalı,
 • Hayvansal kökenli renklendirici (karmin vb.), tatlandırıcı, koruyucu, maya, enzim vb. olmamalı,
 • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) yapılı veya içerikli bileşen olmamalı,
 • Hayvansal ürün kullanılarak işlenen ya da üretim proses aşamalarında üretim faktörü olarak kullanılan bir hayvansal ürün ile üretilmiş hayvan dışı ürün, bileşen veya katkı maddesi olmamalı,
 • Taşıyıcı, katkı maddesi veya hayvansal kökenli bileşen olmamalı,
 • Hayvan derisi ürünleri, keçi kılı, koyun yünü ürünleri, ipek böceği vb. gıda dışı hayvansal ürünler de olmamalı,

Sonuç olarak, direkt veya endirekt olarak hiçbir hayvansal içerik olmamalıdır.

1.1.4 Vegan Genel ve Proses Gerekleri
 • Üretim Prosesi, vegan kriterlerini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli, vegan dışı üretim için vegan proses hattı kullanılmamalıdır.
 • Bulaşma riski ortadan kaldırılmalıdır.
 • Son üründe hayvansal ürünler veya yan ürünler ile kirlenme olmuş ise kirlenme maksimum % 0,1'den (1 g / kg) olmalıdır.
 • Maksimum kirlenme limitinin aşılması durumunda üretici gerekli önlemleri almalıdır. Üretici ayrıca; Üretim harici depolama ve dağıtım aşamalarını iyileştirmekle yükümlüdür.
 • Üreticinin, hayvansal ürünlerle kontaminasyondan (bulaşmadan) kaçınmak için düzenlemeler yapması şartıyla maksimum % 0.1'lik bir sapma değerinde olması ürünün vegan kategorisinden çıkmasına neden olmaz.
 • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) bulaşma olmuş ise bu bulaşma % 0,1'den (1 g / kg) küçük olmalıdır.
 • Nihai ürünlere hayvansal içerik arama (tarama) testleri yapılmalıdır.

1.2 VEJETARYEN KRİTERLERİ

1.2.1 Vejetaryen Ürün Yapısı;
 • Kesim ve Katledilmiş hayvan etleri ve işlenmiş et ürünleri hariç; Bileşenler (hammadde, yarı mamul, katkı maddeleri, koruyucular, tatlandırıcılar, taşıyıcılar, maya, enzimler vb. dahil),
 • Ürün işlemeye yardımcı olan maddeler; Gıda katkı maddesi olmayan ancak işlenmiş veya işlenmemiş özellikteki hayvansal kökenli işleme yardımcıları ile aynı şekilde ve aynı amaçla kullanılan maddeler üretimde kullanılabilir.
1.2.2 Vejetaryen Belgelendirme Kriterleri için Nihai Ürün aşağıdaki belirtilen içerikleri sağlamalıdır.
 • Hayvan kesim ve katledilmiş her hangi bir hayvan ve hayvan ürünleri olmamalı,
 • Balık veya diğer deniz hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünler olabilir,
 • Hayvansal kökenli aroma olabilir,
 • Süt ve Süt Ürünleri olabilir,
 • Yumurta ve yumurta ürünleri olabilir,
 • Bal, arı sütü, propolis ve bal mumu olabilir,
 • Hayvansal kökenli renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu, maya, enzim vb. olabilir,
 • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) yapılı veya içerikli olmamalı,
 • Hayvansal ürün kullanılarak işlenen yada üretim proses aşamalarında üretim faktörü olarak kullanılan bir hayvansal ürün ile üretilmiş gıda veya gıda dışı ürün, bileşen veya katkı maddesi olabilir,
 • Katkı maddesi veya hayvansal kökenli bileşen olabilir,
 • Kolostrum olabilir,
 • Hayvan derisi ürünleri, keçi kılı, koyun yünü ürünleri, ipek böceği vb. gıda dışı hayvansal ürünler de olabilir,
 • En az bir madde veya birden çok maddeyi sağlamalıdır,
 • Direkt veya endirekt olarak hiçbir et veya işlenmiş et ürünü olmamalıdır.
1.2.3 Vejetaryen Genel ve Proses Gerekleri
 • Üretim Prosesi, vejetaryen kriterlerini sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Bulaşma riskini ortadan kaldıracak önemler alınmalıdır.
 • Üretim Prosesinde et ve işlenmiş et ürünleri işleme veya üretiminden kaçınılmalıdır.
 • Bulaşma riski ortadan kaldırılmalıdır.
 • Son üründe hayvansal ürünler veya yan ürünler ile kirlenme olmuş ise kirlenme maksimum % 0,1'den (1 g / kg) olmalıdır.
 • Maksimum kirlenme limitinin aşılması durumunda üretici gerekli önlemleri almalıdır. Üretici ayrıca;
 • Üretim harici depolama ve dağıtım aşamalarını iyileştirmekle yükümlüdür.
 • Üreticinin, hayvansal ürünlerle kontaminasyondan (bulaşmadan) kaçınmak için düzenlemeler yapması şartıyla maksimum % 0.1'lik bir sapma değerinde olması ürünün vejetaryen kategorisinden çıkmasına neden olmaz.
 • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) bulaşma olmuş ise bu bulaşma % 0,1'den (1 g / kg) küçük olmalıdır.
 • Nihai ürünlere hayvansal içerik arama (tarama) testleri yapılmalıdır.

BÖLÜM 2 – NSO-NAP 7 STANDARDI VEGAN-VEJETARYEN TÜM KRİTERLERİ;

Standart kriterlerine NSO-NAP 7 linkinden ulaşabilirsiniz.