Belgelendirme Başvurusu yapan müşteri kuruluşun, ürün test sürecinin gerçekleşmesi ve test sonuçlarının uygun sonuçlanmasından sonra, ISQ bünyesinde Vegan-Vejetaryen Uzmanlarından oluşan bir belgelendirme ve değerlendirme komitesi oluşturulur.

Komite, başvuru aşamasında sunulan kuruluş evrakları ve Vegan-Vejetaryen test sonuçlarını değerlendirmeye tabi tutar. Yapılan değerlendirmede; test sonuçlarının, bulaşma, sapma vb. durumları, başvuru evraklarının yeterli kanı sağlayıp sağlamaması gibi durumlar incelenir. İnceleme sonucunda komitenin tatmin olmaması durumu söz konusu olur ise Müşteri Kuruluş için 1 günlük Proses Denetimi talep edebilir.

Bu denetim, IVV.G.10.01 Sertifikasyon Program Rehberi, NSO-NAP 7 Standart kriterleri ve genel olarak, ürün, hijyen-sanitasyon programları, üretim prosesi, personel, bilinç-farkındalık, alt-yapı, çevre gibi kriterleri kapsamaktadır. Denetim, müşteri ile mutabakat sağlanan plan dahilinde haberli olarak gerçekleştirilir. Denetim, Plana uygun olarak bir ISQ Baş Denetçisi tarafından gerçekleştirilir. İnceleme neticesinde var ise uygunsuzluklar firmaya bildirilir. Müşteri Kuruluşun uygunsuzlukları en fazla 3 ay içerisinde kapatması beklenir. Şayet uygunsuzluklar kapatılır ise nihai sonuç Vegan-Vejetaryen Komitesi’ ne rapor edilir.

Denetim ve kontrol programlarının detaylarına, IVV.G.10.01 Sertifikasyon Program Rehberi’ nden ulaşabilirsiniz.

NOT: Müşteri kuruluşa denetim yapılsa da yapılmasa da yılda en fazla 2 defa, ilgili ürün habersiz piyasa gözetimi denetimine tabi tutulmaktadır.