Vegan Belgesi ya da Vejetaryen Belgesi için başvuru aşamasında müşteri ile ISQ ile arasında yapılan ürün,test ve ve hizmet değerlendirmesi neticesi şekillenen ve tarafların mutabık kaldıkları fiyata “Vegan Belgesi Fiyatı” ya da “Vejetaryen Belgesi Fiyatı” denir.

Birim ürün başına, 1 yılık Vegan-Vejetaryen Belge Fiyatı, ürün içeriğine, standart bir belgelendirmeye, uluslararası akreditasyon talebine, test çeşitliliğine ve denetim durumuna göre; 800 € (euro) - 10.000 € (euro) arasında değişmektedir.

Ürün sayısı, kategorisi ve çeşidi arttıkça bu fiyatlar artmaktadır.

Vegan Belgesi Fiyatı; Vegan pazarı koşulları, Vegan Organizasyonu ve Standart kriterlerin karşılanması, Test-Muayene değerlendirmesi, ürün nitelik, çeşit ve sayı bilgisi, akreditasyon, lisans ve yetki giderleri, kuruluş giderleri ve cüz-i bir kâr ilavesi ile ortaya çıkmaktadır.

Pazarın mevcut durumu, kısa, orta ve uzun vadede pazar maliyetleri araştırma giderleri de fiyat politikasını etkileyen unsurlardandır. NSO-NAP 7 Küresel Vegan Etiketi Konumu ve Uluslararası pazardaki fiyatları da uygulanacak Sertifikasyon maliyetlerini etkilemektedir.

NSO-NAP 7:2018 Vegan-Vejetaryen Ürün/Hizmet Standardı Küresel Vegan Etiketi’ nin verildiği Ülke pazarındaki alım gücü, ticaret alışkanlıkları, kullanılan metotlar da Vegan Belgesi/Sertifikası ve Etiketi fiyatlandırmasını etkilediği gibi pazarlama çalışmalarımız da doğrudan maliyetlere etki etmektedir.

Vegan Belgesi Fiyatlandırma stratejimizi belirlerken, sertifikasyon ve etiketlemenin yapıldığı ülke koşulları için en uygun ve avantajlı olacak şekilde bir fiyatlandırmayı ve bu fiyatlarında firmamıza fayda sağladığı aşikârdır. Uyguladığımız stratejilerin uygulanan ülkelere göre avantaj ve dezavantajları olduğu için bu stratejileri de en iyi şekilde analiz ederek, firmamız ve müşterilerimiz için en uygun olanını seçiyoruz. Maliyet ve Marka odaklı fiyatlandırmalar ile indirimli ya da psikolojik fiyat aralıklarında yararlı stratejiler geliştirerek nihai fiyatları belirliyoruz.

Satış fiyatlandırmamız için en önemli unsur, ilgili ülkedeki maliyetlerimizin net olarak belirlenmesidir. Maliyetlerinizi net olarak belirleme konusundaki gayemiz, zarar etmemek ve olması gerekenden daha düşük kâr marjlarıyla Vegan Sertifikasyonunun hak ettiği kazancın altında kalmamaktır. Vegan Sertifikası Fiyatı’ nda amacımız; tüm maliyetleri hesaba dahil edilmiş bir satış fiyatı belirlememiz hem kendimiz hem de müşterilerimiz için doğru ve etik bir yaklaşımı yakalamaktır.

Satış Fiyatlarımız için; müşterilerimizin bütçesi, demografik yapı, gelir seviyeleri ve hangi pazarlara hitap ettikleri gibi konulara odaklanarak, hedef kitlemizi oluşturuyor ve tanımaya çalışıyoruz.

Pazar analizi yapıyor, belirli mecralarda yapılan vegan belgesi aramalarını araştırıyor ve potansiyel müşterilerimiz hakkında bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Vagan ya da Vejetaryen Ürün Üretici profilleri oluşturarak, yaptığımız araştırmalarla bu profili destekleyerek ya da şekillendirerek, hedef kitlemiz hakkında da bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz.

Şirketimiz Marka Prestiji ve Vejetaryen Kültürü’ ne hizmet amaçları gereği, kâr amacını her zaman ikinci planda tutmaktadır. Küresel Vegan Ailemize katılmanızdan Onur duyacağız…

Başvuru Formu ya da Ürün Listesi göndererek, Teklif Formasyonunda Vegan Belgesi Fiyatı alabilirsiniz !