Yeni Dünya Düzeninin gereksinimlerini iyice hissettiğimiz bu çağda, Çevre Olgusu, Sağlık ve Güvenlik konuları önemini artırmıştır. Yaşamakta olduğumuz zaman periyodunda farklılaşma gösteren tüketim alışkanlıkları, bireyleri ve toplumları farklı yaşam şekillerine yönlendirerek yaşamsal gereksinimlerinde değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Bu bazılarına göre ihtiyaç halini de almıştır.

Toplumun yapı taşı olan bireyin yaşamsal faaliyetlerinde, alışkanlıklarını ve bu alışkanlıklarla kurduğu düzenleri ile mevcut düzene olan adaptasyonlarında, kültürel, inançsal ve yapısal ayrışmaları çağlardan beri oluşarak, günümüze kadar gelişim göstermiştir. Bu gelişimlerle, günümüzde belirgin değişimler ortaya çıkaran farklılaşmış tüketim alışkanlıkları toplumlarda farklı yaşam biçimlerini oluşturmakta ve toplum geneline yaygınlaştırma çabası içerisine girmektedir.

Farkındalık, bilinç ve tüketim hassasiyetleri alışılagelmiş beslenme ve yaşam düzenlerinin dışına çıkarak yeni bir yaşam düzeninin oluşmasına sebebiyet vermiş ve mevcut standart düzenlerde Vegan-Vejetaryen tanımlaması yapılan, hayvan menşeli et ve hayvansal kaynaklarından ari beslenme ve yaşam tarzı ortaya çıkmıştır.

Doğal kaynak kullanımında sınırlama, verimlilik ve çevre bilinci ile Vegan-Vejetaryen yaşam biçimleri gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Yaygınlaşma faktöründe en önemli neden insan haklarında olduğu gibi hayvan haklarıdır. Hayvanların değeri ve hayvanlara vahşet bu yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Dünyamızda hayvancılık sektöründeki kötü şartlar ve üretim alışkanlıklarında hayvanlara zulüm edilmesi, kesimhanelerde vahşice uygulanan üretim metotları hayvan hakları savunucuları için kabul kriterlerinin çok fazla dışına çıkmıştır. Ortaya çıkan bu unsurlar, yerküredeki beslenme ve yaşam şekillerinin farklılaşmasını doğurmuştur. Hayvana saygı ve hayvansal tüketimin reddedildiği kültür, 1970’ lerde vejetaryen kültürünü ayırt edici bir işaretleme olarak ortaya çıkarmıştır.

1985 Yılında Vegan sembolü ortaya çıkmıştır. Bu sembol, 1985 yılı itibarı ile Vegan-Vejetaryen kültürünün toplumlarda yaygınlaşmasında bayraktarlık yapmaya başlamıştır.

1996 yılından itibaren, Sembol işaretlemenin küresel olarak gelişimi, kültür veya yaşam felsefesi haline gelmesi, bireylerin bu yaşam faaliyetlerine yönelerek kendilerini ifade etmesi, vejetaryen tüketici taleplerini karşılamak için üreticinin de bu kültüre uygun ürün geliştirerek Pazar payını artırma isteği vegan-vejetaryen yaşam kültürünü desteklemiş ve kuvvetlendirmiştir.

Günümüzde vegan-vejetaryen talepleri %100 karşılanmasa da yaygın ürün ve hizmete ulaşmak gayet mümkün olmaktadır.

ISQ Uluslararası Sertifikasyon Kuruluşu olarak firmamız, Vegan Belgesi standart kriterini oluşturmuş, NBE Akreditasyon-Lisans-Eğitim Vakfı, NATACCS (Natural Accreditation Service) Uluslararası Doğal Lisans ve Akreditasyon Organizasyonları tarafından da akreditasyon ve lisans verilerek uluslararası geçerli bir etiket sertifikasyonu olan Vegan Belgesi’ni Türkiye’ de hizmete sunmuştur.

Beslenme ve yaşam biçimini hayvansal et ve ürünleri tercih etmeyen tüketici taleplerinin tüketime uygun üretim faaliyetleri ile ürün bazında kontrol ve test aşamalarına tabi tutularak lisanslamanın yapıldığı belgeye “Vegan Belgesi” denir.

Vegan Belgesi” Kurumsal yapılara, vegan-vejetaryen kriter ve tiplerin uygulamalarının durumu ortaya konarak gerçekleştirilen Vegan ya da Vejetaryen olarak nihai aşamada tescillenen belgelerdir.

Uluslararası pazarda vegan-vejetaryen tüketicisine güven veren ve çözüm üreten, üretici kuruluşların pazarda yer alması ve kazançlarını artırması için ISQ Vegan-Vejetaryen Lisans ve Sertifikalandırması ile firmamız önemli bir görev üstlenmiştir.

Vegan ve/veya Vejetaryen Lisans-Sertifika başvurularınızı, başvuru bölümümüzde bulunan formu doldurarak ya da iletişim kanallarımızla iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Dünya’ nın en prestijli Vegan Belgesi’ ne sahip olmanız için sizi bekliyor olacağız.