Vegan Belgesi Alma Süresi

Vegan Belgesi Alma Süresi, Müşteri Temsilcisi (Başvuru Kabul), Sertifikasyon Yöneticisi ve Sertifikasyon Karar Verici Kurul (Vegan Sertifikasyon Komitesi), başvurunun alınması, numune kabul, test/muayene ve sertifikaların doğru şekilde işlenmesi ve gerekli ise denetim ve denetim raporlanması dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme inceleme sürecinin etkili bir şekilde uygulanması ile gerçekleşen süreçtir.

Ürün/Hizmet Yapısı, Türü ve Sayısına bağlı olarak 2 ila 13 hafta arasında sürebilmektedir.

Sertifikasyon Süreci

 • Müşteri (Üretici) tarafından Başvuru Formunun Doldurulması ya da Ürün Listesinin gönderilmesi – 1 gün
 • Başvuru inceleme ve Fiyat Teklifinin verilmesi - 1 gün
 • Sözleşmenin Onaylanması – 1-3 gün
 • Başvurunun Değerlendirmesi ve Numune şartlarının belirlenmesi – 1 gün
 • Her bir ürün çeşidinden belirlenecek gramajlarda/hacimlerde numunenin gönderilmesi.
 • Fatura Kesimi ve Ödemenin Gerçekleştirilmesi – 1-7 gün
 • Muayene/Test Kontrolün gerçekleşmesi – ortalama 2 hafta (12-15 gün)
 • Denetim ( Belgelendirme Komitesinin (Vegan Değerlendirme Komitesinin) değerlendirmesi, ruhsat/izin, yönetim sistemi ve/veya ürün belgelendirme sertifikaları olmayan firmalar için 0,5 adam/gün proses denetimi kararı vermesi veya sertifikasyon kararının alınması 0,5 gün. )
 • Sertifikasyonun basılması ve Müşteriye iletilmesi 1-2 gün.
 • Sertifika basım sonrası organizasyonun sitesinde (www.veganvegetarian.org) Sertifikanın/Etiketin yayınlanması - 1-3 gün.
 • Basılı Sertifikanın gönderilmesi 1 gün.

Belgenin yürürlük tarihi, belgelendirme kararının verildiği tarihtir.

Vegan Belgelendirme programları için belgelendirme döngüsünün süresi, Vegan Tüketici talebi gereği genel olarak 1 (bir) yıl olarak önerilir ve her yıl aynı süreç tekrar edilir.

Üreticinin talebi doğrultusunda bu süre, 2 ya da 3 yıla kadar çıkabilmektedir. Ancak bu sürelerde üreticinin, 2 ya da 3 yıllık kritik tedarikçi sözleşmeleri bildirmesi, tedarik ve tedarikçileri değiştirmemesi ve fiyat farkı sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir. Bu sürelerde sertifika alanlar yine yılda bir test-doğrulama yaptırmak ve maliyetini karşılamak zorundadır.

Kapsam İlavesi

Kapsam ilave değişiklik durumlarında yeni belgelendirme yapılır gibi ilave ürünler test ve doğrulama işlemine tabi tutularak sertifika/lisans ve etiket tanımlaması yapılır.

Bu süreci için, Belgelendirme İş Akış Şemasını inceleyebilirsiniz.